Skriv ut den här sidan

Tema 3

Innehållet till tema 3 i eHälsalyftet som enligt tidsplan pågår mellan april-oktober 2018, kommer att handla om Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM).

Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)  är ett pågående program som syftar till att utveckla och förändra hälso- och sjukvården i Stockholms län. Arbetet med att bygga om hälso- och sjukvården kommer att pågå i en lång tid framför, sedan 2017 pågår en upphandlingsfas som beräknas vara klar någon gång under 2019. Genomförandefasen  pågår paralellelt med detta arbete och är ett steg mot att nå den nationella visionen om att Sverige ska bli bäst på e-hälsa till 2025.

Kort film om FVM